Chính sách bảo mật.

1. Mục đích và phạm vi thu thập
+ Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Anh/Chị.
+ Đây là các thông tin mà Website cần cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
+ Mục đích của việc này là nhằm xác nhận Anh/Chị khi tham gia Web site để có những quyền lợi cần thiết khi dùng.

+ Anh/Chị sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Anh/Chị có trách nhiệm thông báo kịp thời cho à Website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Website sử dụng thông tin Anh/Chị cung cấp để:
+ Cung cấp các dịch vụ đến Anh/Chị.
+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Anh/ChịWebsite.
+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Anh/Chị hoặc các hoạt động giả mạo Anh/Chị.
+ Liên lạc và giải quyết với Anh/Chị trong những trường hợp đặc biệt.
+ Không sử dụng thông tin cá nhân của Anh/Chị ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website.
+ Website có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Anh/Chị khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Anh/Chị sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Anh/Chị đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Anh/Chị sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website.

Trân trọng.